Kursy instalowania przewodowych systemów alarmowych

680 zł
Czas: 16 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning
Miejsc: Ostatnie 2!

Zakres kursu

Kurs obejmuje instalację, eksploatację i konserwację systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu opartych o urządzenia marki SATEL (Centrale: INTEGRA, VERSA) oraz marki DSC (do wyboru przez uczestnika kursu).

Forma i miejsce realizacji

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny) lub w formie mieszanej (blended learning):

 • kurs dzienny: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00,
 • kurs zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele) w godz. 9.00-17.00,
 • forma mieszana: e-learning + zajęcia stacjonarne,
 • miejsce realizacji (tryb dzienny i zaoczny): TARGET TRAINING w Szczecinie.

Opis kursu

 • Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) oraz w małych grupach szkoleniowych (w przypadku grup zorganizowanych).
 • Czas trwania kursu wynosi 16 godzin dydaktycznych liczonych po 45 minut.
 • Zajęcia praktyczne obejmują:
  • montaż, konfigurację i konserwację systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zbudowanych w oparciu o urządzenia firmy SATEL (Centrale: INTEGRA, VERSA) lub/oraz
  • montaż, konfigurację i konserwację systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zbudowanego w opartciu o urządzenia firmy DSC.
 • Grupą docelową, do której kierowany jest kurs stanowią osoby posiadające ogólną wiedzę w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń systemów zabezpieczenia technicznego osób i mienia, w tym z niski stopień znajomości zagadnień objętych zakresem kursu.
 • Program kursu może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Ramowy program kursu

 • Budowa i charakterystyka urządzeń systemu alarmowego.
 • Dobór urządzeń systemu alarmowego.
 • Przebieg prac instalacyjnych i montażowych systemu alarmowego.
 • Zasilanie systemu, bilans energetyczny.
 • Podłączanie poszczególnych elementów systemu alarmowego do centrali alarmowej.
 • Programowanie systemu alarmowego, w tym przy użyciu oprogramowania komputerowego.
 • Eksploatacja, konserwacja i obsługa awaryjna systemu alarmowego.
 • Podłączenie systemu alarmowego do systemu monitorowania sygnałów alarmowych Monstrum 14.3.9.
 • Odpowiedzialność cywilna instalatora - konserwatora systemu alarmowego.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty praktyczne przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane

Jednodniowe warsztaty praktyczne z montażu systemów alarmowych

szkolenie systemy dsc

dsc szkolenie target

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia

Bardzo dobrze wyposażona baza szkoleniowa, kompetentni szkoleniowcy, można się wiele nauczyć. Polecam.

Andrzej R. (kurs nr 137 PZT)

Uczestniczyłem już w wielu szkoleniach, ale sprowadzały się tak naprawdę do reklamowania produktów. Dopiero tu miałem możliwość czynnie uczestniczyć w zajęciach.

Adam L. (CCTV IP – grupa 68)
2010-2024 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος