Kurs pracownik zabezpieczenia technicznego - zakres V

1980 zł
Czas: 64 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 3!

Zakres kwalifikacji

Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie:

 • administrowania, projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym dla MON, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania,

wydanego, które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Forma i miejsce realizacji

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny), w trybie kształcenia na odległość przez platformę szkoleniową (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning):

 • e-learning: rozpoczniesz kurs w 15 min. - uczysz się kiedy chcesz przez Internet.
 • kurs dzienny: od poniedziałku do piątku,
 • kurs zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele),
 • forma mieszana: e-learning + zajęcia stacjonarne,
 • miejsce realizacji (tryb dzienny i zaoczny): TARGET TRAINING w Szczecinie.

Grupa docelowa

Grupę docelową do której kierowany jest kurs stanowią:

 • osoby ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
 • pracownicy zabezpieczenia technicznego ubiegający się o Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego;
 • inwestorzy/kierownicy bezpośrednio zarządzający obszarami, obiektami i urządzeniami podlegającymi obowiązkowej ochronie (jak również ustawowo nie podlegającymi takiej ochronie);
 • osoby zarządzające ochroną techniczną obszarów obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie (np. zarządcy i administratorzy systemów alarmowych, komendanci ochrony);
 • kadra zajmująca się stanem ochrony obiektów wojskowych w resorcie obrony narodowej;
 • osoby, którym treści nauczania oraz uzyskane zaświadczenie o ukończeniu kursu są niezbędne (przydatne) do objęcia stanowisk oraz wykonywania pracy zawodowej związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie systemów zabezpieczeń technicznych.

Opis kursu

 • Kurs realizowany jest w ramach działalności oświatowej i upoważnia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym.
 • Czas trwania kursu wynosi 48 godzin zegarowych (64 godzin dydaktycznych liczonych po 45 minut).
 • Kurs można odbyć w formie stacjonarnej (dziennej, zaocznej), w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning) z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej umieszczonej na stronie www.kursy.target-training.pl
 • Tryb odbycia kursu oraz poziom uzyskiwanych kwalifikacji wybiera uczestnik.
 • Uczestnik kształcenia na odległość (w zależności od potrzeb własnych) może za dodatkową opłatą wziąć udział w warsztatach praktycznych z zakresu montażu, eksploatacji i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN), systemu telewizji dozorowej (CCTV), systemu cyfrowej telewizji dozorowej (CCTV IP) oraz/lub systemu kontroli dostępu (SKD).
 • Kurs kończy się wydaniem właściwego dla kursu Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 • Istnieje możliwość (opcja dodatkowa) uzyskania Zaświadczenia o ukończeniu kursu (Certyfikatu) w języku angielskim i/lub niemieckim.
 • Koszt uczestnictwa:
  • e-learning: 1980,00 zł brutto (płatne jednorazowo lub w dwóch ratach: rata I w kwocie 990,00 zł przed rozpoczęciem kursu, rata II w kwocie 990,00 zł po ukończeniu kursu),
  • forma stacjonarna (wykłady + zajęcia praktyczne): 2980,00 zł brutto (płatne jednorazowo),
  • forma mieszana (blended learning): cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości dni zajęć praktycznych,
  • opcje dodatkowe (na specjalne życzenie uczestnika kursu):
   • wydanie Zaświadczenia o ukończeniu kursu (Certyfikatu) w języku angielskim i/lub niemieckim - za dodatkową opłatą,
   • udział w dodatkowych warsztatach praktycznych (8 godzin dydaktycznych) - za dodatkową opłatą.

Tematyka

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty praktyczne przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane 

Jednodniowe warsztaty praktyczne z montażu systemów alarmowych

szkolenie montaz alarmow

jak zalozyc alarm

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia

Gwarancja jakości

 

Kurs posiada akredytację
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

akredytacja zko

decyzja nr KO.III.110/12/2011.EK

 

Bardzo dobrze wyposażona baza szkoleniowa, kompetentni szkoleniowcy, można się wiele nauczyć. Polecam.

Andrzej R. (kurs nr 137 PZT)

Uczestniczyłem już w wielu szkoleniach, ale sprowadzały się tak naprawdę do reklamowania produktów. Dopiero tu miałem możliwość czynnie uczestniczyć w zajęciach.

Adam L. (CCTV IP – grupa 68)
2010-2024 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος