kurs pzt

Dla właścicieli firm branży zabezpieczenia technicznego ...

realizujących przedsięwzięcia ochrony technicznej obszarów, rejonów, terenów, obiektów i pomieszczeń jednostek wojskowych oraz ich pracowników (jak: instalowanie, naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne), realizujemy kursy pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie instalowania i konserwacji systemów alarmowych oraz projektowania systemów alarmowych wegług Normy Obronnej NO-04-A004. Przedmiotowe kursy realizowane są w trzech zakresach tematycznych (do wyboru).

Zakres I: Montaż systemów alarmowych wg Normy Obronnej

Proponowany kurs w tym zakresie:

  • Kurs pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania.

Zakres II: Projektowanie i montaż systemów alarmowych wg Normy Obronnej

Proponowany kurs w tym zakresie:

  • Kurs pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania.

Zakres III: Administrowanie, projektowanie i montaż systemów alarmowych wg Normy Obronnej

Proponowany kurs w tym zakresie:

  • Kurs pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie administrowania, projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania.

Szkolenia powiązane

Kursy pracowników zabezpieczenia technicznego

szkolenie sswin

szkolenie pzt

2010-2024 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος