Opracowywanie planów ochrony

510 zł
Czas: 14 godz.
Forma: e-learning
Miejsc: Ostatnie 2!

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności do opracowywania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie (dotyczy bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego).

Forma i miejsce realizacji

Szkolenie można odbyć w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny) oraz w trybie kształcenia na odległość (e-learning):

 • e-learning: rozpoczniesz naukę w 15 min. - uczysz się kiedy chcesz przez Internet,
 • tryb dzienny: od poniedziałku do piątku,
 • tryb zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele),
 • miejsce realizacji (tryb dzienny i zaoczny): TARGET TRAINING w Szczecinie.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do kierowników bezpośrednio zarządzających obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji wojewody, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie osób i mienia, jak również do:

 • osób sprawujących nadzór nad ochroną fizyczną i techniczną obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • uczestników kursów kształcących w zawodzie pracownika ochrony fizycznej i pracownika zabezpieczenia technicznego.

UWAGA: Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie osób i mienia osobami uprawnionymi do sporządzenia planu ochrony są wyłącznie:

 • pracownicy ochrony fizycznej wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - jeżeli plan ochrony dotyczy bezpośredniej ochrony fizycznej (art. 26 ust. 2 pkt 1),
 • pracownicy zabezpieczenia technicznego wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego - jeżeli plan ochrony dotyczy zabezpieczeń technicznych (elektronicznych i mechanicznych).

Opis szkolenia

 • Czas trwania szkolenia wynosi 14 godzin dydaktycznych.
 • Szkolenie realizowane jest w formie zajęć praktycznych (tryb dzienny i zaoczny) lub w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej umieszczonej na stronie www.kursy.target-training.pl
 • Tryb odbycia szkolenia wybiera uczestnik.
 • Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 • Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie "jeden na jednego": uczestnik  - szkoleniowiec) oraz w małych zespołach (w przypadku grup zorganizowanych).
 • Koszt uczestnictwa:
  • e-learning: 510,00 zł brutto,
  • tryb stacjonarny i zaoczny: 850,00 zł brutto.

Ramowy program szkolenia

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty praktyczne przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia
2010-2022 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος