Szkolenie operatorów stacji monitorowania sygnałów alarmowych

720 zł
Forma: dziennie | weekendowo
Czas: 8 godz.
Miejsc: 7

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania czynności polegających na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz procedur postępowania w przypadku zdarzeń alarmowych i technicznych.

Forma i miejsce realizacji

Szkolenie można odbyć w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny):

 • tryb dzienny: od poniedziałku do piątku,
 • tryb zaoczny: weekendowo (sobota lub niedziela),
 • miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Opis szkolenia

 • Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin dydaktycznych.
 • Szkolenie realizowane jest w formie zajęć praktycznych.
 • Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie "jeden na jednego": uczestnik - szkoleniowiec) oraz w małych zespołach (w przypadku grup zorganizowanych).
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o urządzenia marki Satel lub DSC oraz o system monitorowania sygnałów alarmowych Monstrum 14.3.9.
 • Szkolenie kierowane jest do osób posiadających ogólną wiedzę w zakresie wykonywania ochrony fizycznej osób i mienia polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, w tym z niski stopień znajomości zagadnień objętych zakresem szkolenia.
 • Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika lub jego pracodawcy.
 • Koszt uczestnictwa: 480,00 zł brutto.

Ramowy program szkolenia

 • Wprowadzenie do problematyki funkcjonowania stacji monitorowania alarmów (Alarmowego Centrum Odbiorczego, Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego).
 • Sposoby monitorowania sygnałów alarmowych:
  • monitoring realizowany za pomocą łączy radiowych,
  • monitoring realizowany za pomocą łączy komutowanych.
 • Alarmy i sygnały techniczne:
  • rodzaje alarmów,
  • priorytety alarmowania,
  • weryfikacja fałszywych alarmów,
  • weryfikacja sygnałów technicznych.
 • Procedury postępowania w przypadku otrzymania sygnałów alarmowych: włamaniowych, napadowych, sabotażowych i pożarowych.
 • Procedury postępowania w przypadku otrzymania sygnałów technicznych.
 • Obsługa konsoli alarmowej programu monitorującego sygnały alarmowe.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty praktyczne przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia
2010-2022 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος