Szkolenie z zakresu zasad udzielania pomocy przedlekarskiej

270 zł
Forma: dziennie | weekendowo
Czas: 8 godz.
Miejsc: Ostatnie 4!

Zakres szkolenia

 • Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień, bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń.
 • Praktyczne opatrywanie ran, w tym ran postrzałowych, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca oraz użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Forma, miejsce realizacji i koszt szkolenia

 • Szkolenie dzienne (w tym wieczorowo): w wybranych dniach tygodnia (od poniedziałku do piątku - godziny do ustalenia z osobami zainteresowanymi szkoleniem).
 • Szkolenie zaoczne: weekendowo (soboty, niedziele - godziny do ustalenia z osobami zainteresowanymi szkoleniem).
 • Miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.
 • Koszt uczestnictwa: 200,00 brutto.

Opis szkolenia

 • Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin dydaktycznych.
 • Szkolenie realizowane jest dla osób indywidualnych oraz dla grup zorganizowanych.
 • Realizacja tematyki szkolenia odbywa się w formie wykładu i zajęć praktycznych.
 • Zajęcia prowadzone są zarówno w małych, jak i dużych grupach szkoleniowych.
 • Przy grupach zorganizowanych zajęcia możemy przeprowadzić we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (np. teren zakładu pracy), a program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników (grup zawodowych) z uwzględnieniem charakteru wykonywanej pracy oraz stopnia i poziomu zagrożenia.
 • Szkolenie kończy się wydaniem uczestnikowi Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej.

 Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane

Przygotowanie do egzaminu na pozwolenie na broń

egzanin B

egzamin_na_bron

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia
2010-2022 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος